4.4. Dodanie nowego zamówienia pakietowego (przykład)

Parent Previous Next

Poniżej opisany został przykład stworzenia nowego zamówienia z następującymi założeniami:


Zamówienia pakietowe tworzone są na podstawie ofert od konkretnego dostawcy, które można pobrać przy użyciu funkcji oferty dostawców. Upusty w zamówieniu pakietowym można wcześniej zdefiniować za pomocą funkcji upusty dostawców i producentów.Kierując się ogólnym opisem tworzenia nowego zamówienia (Jak łatwo stworzyć nowe zamówienie?), możemy opisać kolejne kroki dodawania nowego zamówienia pakietowego.


Jak łatwo stworzyć nowe zamówienie pakietowe? (przykład)1. Należy wybrać opcję Zarządzanie dostawami > Zamówienia pakietowe > Nowe.

2. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić kryteria zamówienia:


Rys. 1. Wybór kryteriów dla zamówień pakietowych3. Po wybraniu przycisku Utwórz zostanie wygenerowane zamówienie na podstawie określonych kryteriów. Zamówienie otrzyma status w przygotowaniu, a program automatycznie wyliczy ilości do zakupu dla wybranych towarów.


Rys. 2. Nowe zamówienie pakietowe


Na tym etapie użytkownik może edytować niektóre pozycje (wyróżnione niebieskim kolorem). W górnej części okna można zmienić podstawowe parametry zamówienia: symbol, opiekun, dostawca (aby odświeżyć ofertę dostawcy wystarczy kliknąć na ikonę ) i uwagi.


W dolnej części okna znajdują się wybrane przez użytkownika towary i punkty sprzedaży. Dane te przedstawione są w dwóch zakładkach: Towary i Punkty sprzedaży.

Zakładka Towary podzielona jest na kolumny:


Rys. 3. Upusty dostawcy i producenta


Rys. 4. Średnie ceny w województwach


Jeżeli cena zakupu towaru jest wyższa niż średnia cena zakupu tego towaru w skali kraju, to kwota będzie podświetlona na czerwono.

Jeżeli cena zakupu towaru jest niższa niż średnia cena zakupu w skali kraju, to cena będzie podświetlona na zielono.

Aby zamknąć okno Średnie ceny w województwach, należy ponownie kliknąć w pole należące do kolumny Średnia cena zakupu (kraj).


Rys. 5. Korekta ilościKażdą pozycję dodaną do zamówienia można rozwinąć, aby sprawdzić szczegóły w rozbiciu na poszczególne apteki:

Rys. 6. Pozycje do zamówienia w rozbiciu na apteki


Po rozwinięciu wybranego towaru można sprawdzić:


Rys. 7. Towar zalegający w magazynieRys. 8. Sposób wyliczenia ilości do zakupuRys. 9. Propozycja ilości do zakupu według sprzedaży w okresie 2W zakładce Punkty sprzedaży przedstawiona jest lista aptek wybranych podczas tworzenia zamówienia:


Rys. 10. Zakładka Punkty sprzedażyWyświetlona lista jest podzielona na kolumny:


Rys.11. Korekta ilości dla punktu sprzedaży


Ilość można zmienić za pomocą "suwaka" lub znaków + i -. Następnie należy zapisać zmiany, klikając na przycisk .


Każdy punkt sprzedaży można rozwinąć za pomocą przycisku :


Rys. 12. Zakładka Punkty sprzedaży
Zamówienie można wyeksportować do pliku CSV lub Excel – przycisk Eksport i Eksport pełny (dane przeniesione do pliku będą rozszerzone o dodatkowe kolumny, tj. wartość zamówienia, sprzedaż w okresie, korekta ilości czy stan magazynowy.