4.2. Jak łatwo stworzyć zamówienie pakietowe?

Parent Previous Next


Poniżej krótki opis, w jaki sposób stworzyć nowe zamówienie pakietowe.


Jak dodać nowe zamówienie pakietowe?1. Wybieramy opcję Zarządzanie dostawami > Zamówienia pakietowe > Nowe.

2. Określamy kryteria zamówienia:

Plik z ofert producenta musi być w formacie CSV (rozdzielany przecinkami), format daty: rok-miesiąc-dzień. W pliku powinny znajdować się dane wraz z nagłówkami: Bloz: "BLOZ", "BLOZ07", "BLOZ7"; Cena: "CenaZOfertyNetto", "CenaZOferty", "CenaOfertyNetto", "CenaOferty", "CenaZakupuNetto", "CenaZakupu", "Cena"; Rabat: "UpustProducenta", "Upust", "WartoscRabatu", "WartośćRabatu", "Rabat".

3. Po ustaleniu kryteriów tworzymy zamówienie za pomocą przycisku Utwórz.

4. W utworzonym zamówieniu można wpisać lub skorygować wcześniej zdefiniowane upusty dostawcy i producenta. Istnieje również możliwość skorygowania ilości towarów do zamówienia.

5. Gotowe zamówienie można wyeksportować do pliku i wysłać za pomocą e-maila do producenta i dostawcy.

6. Zamówienie może zostać wysłane również do aptek w celu poinformowania farmaceuty o centralnym zamówieniu towarów (funkcja w przygotowaniu)

7. Wybieramy status, z jakim zamówienie ma zostać zapisane na liście zamówień pakietowych.


Zamówienia pakietowe tworzone są na podstawie ofert od konkretnego dostawcy, które można pobrać przy użyciu funkcji oferty dostawców. Upusty w zamówieniu pakietowym można zdefiniować za pomocą funkcji upusty dostawców i producentów.