4.2. Filtrowanie

Parent Previous Next

Filtrowanie kartoteki BLOZAby wyszukać odpowiedni towar w kartotece BLOZ, należy skorzystać z opcji filtrowania:


Rys. 1. Opcje filtrowania


W górnej części okna można skorzystać z pola edycyjnego Szukaj. Pozycję na liście można wyszukać wpisując w pole np. BLOZ, nazwę lub EAN. Dodatkowo po zaznaczeniu pola "szukaj też w nazwie podmiotu odpowiedzialnego", kolumna Podmiot odpowiedzialny będzie również przeszukiwana.


Po wybraniu przycisku Pokaż filtry udostępnione zostaną dodatkowe pola edycyjne, dzięki którym można sortować pozycje na liście według wszystkich kolumn: BLOZ, Nazwa, Kod EAN, Postać Dawka, Podmiot odpowiedzialny.


Pole edycyjne Jednostka chorobowa umożliwia dodatkowe wyszukiwanie towarów powiązanych z konkretnymi jednostkami chorobowymi. Po kliknięciu w pole edycyjne wyświetlona zostanie rozwijana lista jednostek chorobowych. Po kliknięciu na wybraną pozycję wyświetlone zostaną towary powiązane z danym schorzeniem. Nazwę wyszukiwanej jednostki chorobowej można również wpisać ręcznie. Dłuższe opisy, nie mieszczące się na rozwijanej liście, można przeczytać po skierowaniu kursora na daną pozycję:


Rys. 2. Wyszukiwanie według jednostek chorobowych


W celu wyszukania dodatkowo produktów archiwalnych, należy zaznaczyć pole wyboru:


Rys. 3. Dodatkowa opcja filtrowania


Pozycje archiwalne będą wyszarzone.