4.1. Karta BLOZ

Parent Previous Next

Karta BLOZ umożliwia podgląd danych towaru z kartoteki BLOZ. Nie ma możliwości edycji karty BLOZ, co ma na celu zachowanie spójności przechowywanych danych. Aby wyświetlić kartę wybranego towaru, należy zaznaczyć pozycje na liście, a następnie wybrać Podgląd:


Rys. 1. Opis produktu


Wyświetlona zostanie karta BLOZ:


Rys. 2. Karta BLOZPola na karcie BLOZ
Pozostałe informacje dotyczące leku zostały rozdzielone pomiędzy zakładki:

  1. odpłatności (Odpłatności i rodzaje recept)- rodzaj odpłatności podczas sprzedaży na receptę danego koloru. Dany lek może być sprzedawany na receptę danego koloru za określoną odpłatność tylko wtedy, gdy znacznik - znajduje się na przecięciu wiersza odpowiadającego kolorowi recepty i kolumny odpowiadającej rodzajowi odpłatności;
  2. droga podania - informacje o sposobie podawania leku;
  3. ceny:

Pola związane z kwotami zapłat pacjentów:

  1. ostrzeżenia (Ostrzeżenia) - zakładka zawiera informacje na temat leku, które (w zależności od konfiguracji programu) mogą być wyświetlane podczas sprzedaży wybranego towaru, aby zwrócić uwagę sprzedawcy o specyficznych właściwościach danego preparatu;
  2. status - zakładka zawiera szczegółowe informacje o wybranym leku, np. o jego pochodzeniu, sposobach dystrybucji, sposobie działania itd. Widoczna jest lista kategorii, pomiędzy które podzielono informacje. Informacje wchodzące w skład wybranej kategorii stają się widoczne dopiero po rozwinięciu tej kategorii (Listy rozwijane) i jeżeli jakieś informacje dotyczą wybranego leku, oznaczone są znacznikiem - ;
  3. ATC - kody ATC to system kodów (Anatomiczno Terapeutyczno Chemicznych), w którym leki są przyporządkowane do różnych grup w zależności od ich przeznaczenia oraz właściwości chemicznych, farmakologicznych i terapeutycznych. W celu leczenia głównego wskazania podawane są: mnożnik DDD oraz wartość DDD - przypuszczalna dawka dobowa leku;
  4. info - dodatkowe informacje o leku;
  5. inne - w zakładce znajdują się dodatkowe informacje tj.: Ilość leku w opakowaniu, temperatura przechowywania oraz znacznik Czy raportować lek do ZSMOPL.