3. Zarządzanie centralną bazą dostawców

Parent Previous Next

Zarządzanie dostawcami w KS-OmniPharm umożliwia utrzymywanie jednolitej Centralnej Kartoteki Dostawców we wszystkich aptekach w sieci. Narzędzie wspomaga rozwój kartoteki i jej zmiany przy zachowaniu spójności. Baza dostawców w systemie KS-OmniPharm stanowi Centralną Kartotekę Dostawców wykorzystywaną w aptekach należących do sieci.


Korzystanie z funkcjonalności jest możliwe w trybie pracy z bazą dostawców: centralnym i mieszanym – 41.Admin > 1.Opcje modułów > APW22- Kartoteki > 4. Kartoteki centralne > 3.Tryb pracy z bazą dostawców > Kartoteki centralne lub Mieszany.


Funkcjonalność jest dostępna po wybraniu modułu Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj centralną bazą dostawców:


Rys. 1. Zarządzanie centralną bazą dostawców


W rozdziale Zarządzaj centralną bazą dostawców można znaleźć: