3.8.1.2. Ustawienia w KS-OmniPharm

Parent Previous Next


Aby system KS-OmniPharm mógł działać w trybie integracji z systemem KS-ZSA, konieczne jest wykonanie pewnych działań w systemie KS-OmniPharm.

UWAGA!  Ważne jest także, aby zainstalować aplikację dostępową dla KS-ZSA (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-ZSA%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).


Jak ustawić w KS-OmniPharm tryb integracji z KS-ZSA?1. Należy wybrać opcję zarządzanie kartotekami > zarządzaj towarami > import CKT z KS-ZSA (Rys.1):


Rys.1 Import CKT z KS-ZSA


UWAGA! Aby móc wykonać import CKT z KS-ZSA, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień CKT_IMP.


2. Pojawi się informacja o braku zarejestrowanego systemu KS-ZSA (Rys.2):


Rys.2 Informacja o braku zarejestrowanego systemu KS-ZSA


Potwierdzamy rejestrację KS-ZSA. Pojawi się formularz rejestracji KS-ZSA w systemie KS-OmniPharm (Rys.3):


Rys.3 Formularz rejestracji KS-ZSA


Wypełniamy pola wymagane:

Klikamy "wyślij" i formularz rejestracji zostanie przesłany do firmy KAMSOFT S.A.


3. Oczekujemy na zwrotną wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji systemu KS-ZSA w KS-OmniPharm.


Opis synchronizacji grup towarowych w rozwiązaniach KS-ZSA oraz KS-OmniPharm znajduje się w Synchronizacja grup towarowych.