3.7. Integracja z KS-ZSA

Parent Previous Next


W przypadku współpracy systemu KS-OMNIPHARM z systemem KS-ZSA umożliwiono wprowadzenie trybu integracji dostawców, w celu zapewnienia spójności kartoteki centralnej. Proces integracji należy przeprowadzić z poziomu KS-ZSA.


UWAGA! Uruchomienie integracji jest procesem jednorazowym, bezpowrotnym.


Jak zintegrować kartoteki dostawców?1. Należy sprawdzić czy KS-ZSA pracuje w trybie centralnym, jeżeli nie, to należy taki tryb ustawić: 61. Admin > opcja N22_1002FN Tryb obsługi tabeli dostawców > Tabela centralna. Dodatkowo opcja C22_1008FN Numeracja CKD z zewnętrznej sekwencji powinna być ustawiona na NIE.

2. Następnie należy zainstalować aplikację dostępową dla KS-ZSA, aby wymiana danych między systemami była obustronna. Aplikację można pobrać ze strony ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/AplikacjaDostepowa/. Instrukcja instalacji aplikacji dostępowej znajduje się na stronie ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-ZSA%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf.

3. W kolejnym kroku należy usunąć kartotekę dostawców z jednego z systemów. Jest to KONIECZNE, ponieważ po uruchomieniu procesu integracji kartoteka z jednego systemu zostanie skopiowana do drugiego.

4. Po spełnieniu powyższych warunków można włączyć integrację dostawców. W tym celu należy z poziomu systemu KS-ZSA otworzyć moduł 61. Admin > Inne > Integracja KS-Omnipharm:


Rys. 1. Integracja CKD


4. Aby włączyć integrację, należy zaznaczyć pole wyboru Integracja Centralnej Kartoteki Dostawców (zaznaczone na rysunku powyżej).

5. Po zaznaczeniu pola wyświetlone zostanie okno:


Rys. 2. Potwierdzenie włączenia integracji


Należy zapoznać się z powyższym komunikatem i sprawdzić czy wszystkie warunki zostały spełnione. Jeżeli tak, należy wybrać przycisk Tak, aby włączyć integrację.

6. Po włączeniu integracji kartoteka z jednego z systemów zostanie skopiowana do drugiego. Od tej pory tworzenie i modyfikowanie wspólnej kartoteki centralnej dostawców jest obsługiwane przez oba systemy.