3.5. Karta dostawcy

Parent Previous Next


Karta dostawcy składa się z pięciu zakładek:


1. Ogólne – w zakładce należy uzupełnić podstawowe dane dostawcy:

Rys. 1. Zakłada "Ogólne"Rys. 2. Uzupełnienie danych na podstawie danych z GUS


Rys. 3. Rejestr hurtowni farmaceutycznych


Odpowiednią pozycję na liście można wyszukać za pomocą opcji filtrowania (przycisk Pokaż filtry i pole edycyjne Szukaj) według wszystkich kolumn. Następnie należy zaznaczyć właściwą pozycję i kliknąć Wybierz.Rys. 4. Rodz. podm. ZSMOPL


Rys. 5. Dostawca


UWAGA! Dostawca, który podlega pod centralę, nie może być centralą dla innego dostawcy. Dostawca, który jest centralą nie może podlegać pod innego dostawcę.


2. Komunikacja – w zakładce można uzupełnić pola dotyczące sposobu komunikacji dostawcy z aptekami. Zakładka jest podzielona na obszary, w których ustawia się opcje dla poszczególnych typów komunikacji:Rys. 6. Zakładka "Komunikacja"3. Zakładka Inne w zakładce można uzupełnić pola dotyczące m.in. Upustów na leki, Terminu płatności oraz Kosztów logistycznych:


Rys. 7. Zakładka "Inne"


Domyślnie zaznaczone są pola:


4. Faktury elektroniczne w zakładce można określić czy dostawca dostarcza faktury elektroniczne. Jeżeli tak, to należy uzupełnić dodatkowe dane, m.in. wybrać metodę kontrolowania poprawności procesu wymiany faktur:


Rys. 8. Zakładka "Faktury elektroniczne"


5. Dane sprzedawcy dla ZSMOPL – zakładkę należy uzupełnić, jeżeli dany dostawca jest przedstawicielem centrali.


Rys. 9. Dane sprzedawcy do ZSMOPL


W zakładce należy wprowadzić dane właściciela towaru (centrali):