3.4. Aktualizacja karty na podstawie CBH

Parent Previous Next

W trybie edycji karty dostawcy umożliwiono aktualizację pól na podstawie danych z Centralnej Bazy Hurtowni. Ewentualne różnice podświetlane są na czerwono, a użytkownik ma możliwość przeniesienia i zapisania wybranych zmian. Przycisk Porównaj z CBH jest dostępny na karcie dostawcy, która jest w trybie edycji:


Rys. 1. Porównanie danych z CBH


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 2. Dane z karty dostawcy i z CBH


Jeżeli występują różnice pomiędzy kartami, to zostaną one podświetlone na czerwono (tak jak na powyższym rysunku). Użytkownik ma do wyboru opcje:


Dane z karty po aktualizacji wszystkich pól:

Rys. 3. Zaktualizowana karta dostawcy


Należy pamiętać, że po wykonaniu aktualizacji, należy zamknąć okno Aktualizacja karty dostawcy na podstawie CBH i zapisać zmiany na karcie dostawcy – przycisk Zapisz.


Rys. 4. Zapisanie zmian na karcie dostawcy


Po zapisaniu pojawi się okno:


Rys. 5. Aktualizacja dostawcy


Należy kliknąć Zapisz, aby zaktualizować kartę dostawcy.