3.3. Aktualizacja kart dostawców

Parent Previous Next

Za pomocą opcji Ustawienia użytkownik może określić, które pola mają być aktualizowane na Centralnej Karcie Dostawców oraz czy aktualizacja ma dotyczyć również kart lokalnych. Funkcjonalność jest dostępna z poziomu okna głównego Centralnej Bazy Dostawców wybrać opcję Ustawienia:


Rys. 1. Centralna Baza Dostawców – UstawieniaPo wybraniu przycisku wyświetlona zostanie maska aktualizacji. Maska składa się z tych samych pól oraz zakładek, które znajdują się na centralnej karcie dostawcy. Wszystkie pola są domyślnie zaznaczone:


Rys. 2. Maska – aktualizacja kart dostawcówW górnej części okna znajdują się dwa pola wyboru:Po wybraniu pól do aktualizacji, należy kliknąć Zapisz. Użytkownik zostanie poinformowany o zakończeniu aktualizacji odpowiednim komunikatem:


Rys. 3. Aktualizacja maski


Dodając nowego dostawcę lub aktualizując istniejącą już kartę, po zapisaniu wprowadzonych zmian, pojawi się komunikat:


Rys. 4. Aktualizacja karty dostawcyPrzed ostatecznym zapisaniem zmian na karcie można sprawdzić i edytować ustawienia aktualizacji kart lokalnych – w tym celu należy wybrać przycisk Zmień.

Aby zaktualizować kartę dostawcy lub dodać nową, należy wybrać Zapisz. Po wybraniu Anuluj użytkownik powróci do okna edycji karty dostawcy.