3.2. Jak łatwo dodać nowego dostawcę?

Parent Previous Next

Centralna baza dostawców daje możliwość centralnego zarządzania dostawcami w sieci aptek.

Aby móc w aptece pracować na Centralnej Bazy Dostawców, należy ustawić w aptece odpowiednią opcję 41.Admin > 1.Opcje modułów > APW22- Kartoteki > 4. Kartoteki centralne > 3.Tryb pracy z bazą dostawców > Kartoteki centralne lub Mieszany.


Jak dodawać nowych dostawców?1. Należy wejść w KS-OmniPharm do zarządzanie kartotekami > zarządzaj centralną bazą dostawców. Aby dodać nowego dostawcę, należy wybrać przycisk Nowy. Wyświetlona zostanie karta dostawcy w trybie edycji (Karta dostawcy), którą należy uzupełnić.

2. Po uzupełnieniu karty, należy ją zapisać za pomocą przycisku Dodaj. Nowa karta zostanie automatycznie wysłana na punktów sprzedaży.

3. Aby wysłać kartotekę dostawców do wybranych aptek, należy wybrać opcję Wyślij. Można wysłać całą kartotekę lub tylko pozycje zmienione od wybranej daty.