3.1. Strona Centralnej Bazy Dostawców

Parent Previous Next

Strona Centralnej Bazy Dostawców jest dostępna z poziomu modułu Zarządzanie kartotekami:


Rys. 1. Centralna Baza DostawcówW oknie znajduje się Centralna Baza Dostawców. Pozycje na liście podzielone są na kolumny:


Akcje dostępne w oknie:


Rys. 2. Ukrycie dostawcy


Pole Ukryj karty lokalne dostawcy w punktach sprzedaży jest domyślnie zaznaczone – aby ukryć karty lokalne dostawcy w aptekach nie należy nic zmieniać i kliknąć Tak. Polecenie ukrycia kart zostanie wysłane do aptek. Ukryta zostanie karta centralna dostawcy oraz powiązane z nią karty lokalne. Jeżeli użytkownik nie chce ukrywać lokalnych kart dostawcy w aptekach, a jedynie kartę centralną, to pole Ukryj karty lokalne dostawcy w punktach sprzedaży należy odznaczyć, a następnie wybrać Tak. Ukryta zostanie jedynie centralna karta wybranego dostawcy.  


Aby przywrócić wybraną ukrytą kartę dostawcy, należy z poziomu okna głównego Centralna Baza Dostawców wybrać opcję Pokaż filtry, a następnie kliknąć na ikonę . Po wykonaniu czynności wyświetlone zostaną ukryte karty dostawców. Należy odszukać pożądaną pozycję, zaznaczyć ją, a następnie wybrać przycisk Przywróć. Po wykonaniu czynności wyświetlone zostanie okno:


Rys. 3. Odkrycie dostawcy


Aby przywrócić wybraną kartę w Centralnej Kartotece Dostawców oraz w Lokalnych Kartotekach Dostawców w punktach sprzedaży, należy pozostać pole wyboru zaznaczone i kliknąć Tak.


Rys. 4. Opcje dotyczące przesyłania Centralnej Kartoteki Dostawców do aptek


Dodatkowo z poziomu okna można edytować ustawienia dotyczące aktualizacji lokalnych kart dostawców za pomocą przycisku Zmień (Aktualizacja kart dostawców).