2.4. Dodanie nowej rekomendacji (przykład)

Parent Previous Next


Poniżej opisany został przykład dodania rekomendacji, która ma następujące założenia:Kierując się ogólnym opisem dodawania rekomendacji (Jak łatwo dodać nową rekomendację?), możemy opisać kolejne kroki tworzenia przykładowej rekomendacji:


Jak łatwo dodać nową rekomendację?1. Należy wybrać opcję Zarządzanie dostawami > Rekomendacje > Nowa.

2. Pojawi się okno kreatora rekomendacji. W kroku 0 można przeczytać na temat kolejnych etapów tworzenia rekomendacji oraz zaznaczyć pole "Nie pokazuj następnym razem", aby krok ten nie był widoczny podczas kolejnego otwarcia kreatora.

3. W kroku 1 należy wprowadzić opis: Rekomendacja 2 - produkty ograniczane. Wybieramy kolor oraz wskazujemy miejsce wyświetlania rekomendacji.


Rys. 1. Rekomendacja - krok 1


4. W kolejnym kroku określamy towary, które będą objęte rekomendacją. Towary można wczytać z pliku, dodać ręcznie lub z grupy:


Rys. 2. Rekomendacja - krok 2


W przypadku dodania towarów z pliku, importowany plik powinien być w formacie CSV, w pierwszej kolumnie należy wprowadzać kolejno numery identyfikujące towarów (ID CKT, BLOZ lub EAN). Nie należy dodawać nagłówka.

5. W kroku 3. należy zdecydować, w jakim czasie rekomendacja będzie obowiązywać.

6. Następnie należy wybrać punkty sprzedaży, w których rekomendacja ma obowiązywać.

7. W podsumowaniu można sprawdzić czy wszystkie wpisane wartości się zgadzają. Jeśli tak, to można kliknąć Zapisz.

8. Po wykonaniu tej czynności wyświetli się okno:


Rys. 3. Publikowanie rekomendacji


Status powinien zmienić się na poprawny - , co oznacza, że rekomendacja została odebrana prawidłowo w punktach sprzedaży. W takiej sytuacji proces tworzenia rekomendacji można uznać za zakończony prawidłowo.