2.3. Tworzenie grupy statycznej

Parent Previous Next

Dodanie nowej grupy statycznej1. Aby utworzyć grupę statyczną, należy z poziomu modułu Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj grupami towarów wybrać przycisk Nowa grupa > Statyczna. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Definicja grupy statycznej

 

Z lewej strony okna zostaną wyświetlone towary, spośród których należy wybrać pozycje, które znajdą się w grupie. Poniżej zostały przedstawione opcje filtrowania towarów:Rys. 2. Opcja Pokaż filtryRys. 3. Przegląd grup, do których należy dany towar2. Aby utworzyć nową grupę, należy wpisać jej nazwę oraz (opcjonalnie) dołączyć opis. Pod nazwą i opisem znajduje się pole wyboru Blokada zmiany składu – jeżeli użytkownik chce zablokować zmianę składu grupy po jej zapisaniu, zaznacza pole.

3. Następnie należy wybrać towary, które mają znaleźć się w grupie. Można je dodać ręcznie lub wczytać z pliku.


Ręczne dodanie towarów do grupy


Aby przenieść pojedyncze pozycje do nowej grupy lub aby usunąć dany towar z grupy, należy go wcześniej zaznaczyć przyciskiem wyboru .

– za pomocą znaku można przenieść zaznaczone pozycje z listy towarów do nowo tworzonej grupy (do okna Wybrane towary).

– za pomocą znaku do tworzonej grupy przeniesione zostaną wszystkie pozycje znajdujące się na liście towarów.

– za pomocą znaku można usunąć zaznaczone pozycje z okna Wybrane towary.

– za pomocą znaku można usunąć wszystkie pozycje z okna Wybrane towary.

Jeżeli użytkownik chce utworzyć grupę na podstawie grupy już istniejącej, należy zaznaczyć przycisk wyboru.

Liczba towarów wybranych przez użytkownika jest widoczna w oknie Wybrane towary:


Rys. 4. Wybrane towaryDodanie towarów z pliku CSVAby dodać towary z pliku CSV, należy wybrać opcję Import/Eksport:


Rys. 5. Import/Eksport plikówImport towarów - towary można wczytać z pliku CSV. Aby to zrobić, należy określić typ identyfikatora: CKT, BLOZ lub EAN. Plik CSV powinien zawierać nagłówki:

Kolejność nagłówków jest dowolna, nazwy mogą być rozdzielone spacjami. Dwie ostatnie kolumny mogą być zastąpione nazwami CKT i BLOZ7, BLOZ07.


Dla importowanych towarów z kodami BLOZ, które nie występują w CKT, istnieje możliwość założenia nowych kart CKT i rozesłanie ich do punktów sprzedaży. Gdy w pliku znajdą się takie towary, wyświetlony zostanie komunikat:


Rys. 6. W pliku znajdują się towary, których nie ma w CKT


Po wybraniu Tak, karty CKT dla nowych towarów zostaną założone i rozesłane do punków sprzedaży.

4. Następnie należy zapisać grupę, przy użyciu przycisku Zapisz. Nowa pozycja pojawi się na liście grup towarowych.

5. Aby wysłać grupę do aptek, należy ją zaznaczyć i wybrać przycisk Dystrybuuj. Po prawidłowym przesłaniu grupy do punków sprzedaży, w kolumnie Wysłana przez OmniPharm pojawi się znacznik .

6. Grupy towarowe w aptece znajdują się w module 22. Kartoteki > Kartoteki > Towary > Grupy asortymentowe.