2.3. Strona rekomendacji

Parent Previous Next

Strona rekomendacji wyświetla się po wejściu do modułu Zarządzanie dostawami > Zarządzaj rekomendacjami (Rys.1):


Rys.1 Strona z rekomendacjami


Lista rekomendacji podzielona jest na następujące kolumny:


Można zobaczyć szczegóły danej rekomendacji poprzez jej rozwinięcie, klikając na (Rozwijanie szczegółów).


Akcje na rekomendacjachAkcje na rekomendacjach dostępne są z poziomu zakładki Akcje:

Plik CSV musi zawierać informacje:

1 kolumna - numer id towaru,

2 kolumna - numer BLOZ,

3 kolumna - numer RGB koloru,

4 kolumna - opis,

5 kolumna - data od w formacie (2017-11-07),

6 kolumna - data do w formacie (2017-11-07).

Plik musi być zapisany jako: CSV (rozdzielany przecinkami).

Po wybraniu pliku należy wybrać miejsce wyświetlania rekomendacji oraz punkty sprzedaży, w których zostanie ona opublikowana. Następnie należy zaznaczyć przycisk Wczytaj rekomendacje z pliku i zapisać zmiany.