1. Zarządzanie strategiami cenowymi

Parent Previous Next


Opcja zarządzaj strategiami cenowymi umożliwia kształtowanie promocyjnych cen sprzedaży produktów w skali całej sieci aptek lub wybranych aptek. Zarządzanie strategiami cenowymi opiera się na definiowaniu warunków (założeń), jakie muszą być spełnione, aby cena sprzedaży wybranego towaru w punkcie sprzedaży była taka, jaka została określona w KS-OmniPharm. Spełnienie warunków (założeń) będzie uaktywniać akcję (efekt), którą może być zmiana ceny produktu (zwykle jej obniżenie). Na podstawie danych z aptek, będzie można dokonać analizy skuteczności takiej strategii cenowej.


W rozdziale Zarządzanie strategiami cenowymi znajdziemy: