1.9. Zastosowanie strategi cenowej w aptekach

Parent Previous Next

W KS-OmniPharm istnieje możliwość śledzenia wykorzystania strategii cenowych wysłanych do aptek. Dzięki informacjom o zastosowaniu strategii, możliwa jest ocena skuteczności opublikowanych strategii cenowych. Możemy obserwować, czy sprzedaż w aptekach ma tendencję rosnącą czy może spada. Można porównywać wykorzystanie strategii cenowej w różnych aptekach i na tej podstawie na przykład przedłużyć strategię tam, gdzie jest popularna, a zakończyć tam, gdzie nie jest w ogóle używana.


Kształtowanie sprzedaży na daną strategię cenową można obserwować dzięki informacjom w kolumnie Zastosowanie:


Rys. 1. Zastosowanie strategii cenowej


Dane z zastosowania strategii cenowych aktualizowane są automatycznie średnio co dwie godziny. W kolumnie Zastosowanie mogą znajdować się następujące wartości:

Po skierowaniu kursora na symbol , wyświetlony zostanie wykres przedstawiający zastosowanie strategii w przeciągu ostatnich dwóch tygodni:


Rys. 2. Wykres sprzedaży z ostatnich dwóch tygodni


Na wykresie znajdują się informacje o tym, ile razy sprzedano towar z użyciem danej promocji w konkretnym dniu.


Informacje o zastosowaniu strategii cenowej mogą dotyczyć:


Rys. 3. Ilość sprzedaży dla całej strategii                                                                     

Rys. 4. Ilość sprzedaży w konkretnej aptece