1.8. Strategie cenowe (promocje) w aptece

Parent Previous Next


Zapisanie opublikowanej strategii cenowej jest równoznaczne z jej wysłaniem do wszystkich wybranych aptek. Strategia cenowa w aptece zostaje wprowadzona do aptecznej bazy danych w sposób automatyczny przez aplikację dostępową (pracownicy apteki nie muszą wykonywać żadnych czynności). W systemie aptecznym nie ma możliwości ręcznego wyłączenia przesłanej z KS-OmniPharm promocji. Można ją dezaktywować tylko z poziomu systemu KS-OmniPharm (Zakończenie strategii cenowej w wybranych aptekach). W systemie aptecznym dezaktywowane promocje nie będą widoczne.


UWAGA!  Dodana w KS-OmniPharm promocja na towar bądź cennik zadziała prawidłowo pod warunkiem, że towary będą dodane do kartoteki lokalnej i będą posiadać prawidłowe kody BLOZ bądź powiązania (Powiązania w aptece).


Poniżej opisana jest realizacja w aptece przykładowej strategii cenowej Obniżka cen (Dodanie nowej strategii cenowej (przykład)):


Jak promocja jest realizowana w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, strategia cenowa wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece promocja odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy promocja zostanie prawidłowo wprowadzona do aptecznej bazy danych, stanie się widoczna w systemie aptecznym w module 35. Strategie > 1.Promocje (rysunek poniżej). Z kolei w systemie KS-OmniPharm status w punkcie sprzedaży zmieni się na poprawny - (Wysyłanie strategii cenowej do aptek).


Rys. 1. Odebrana strategia cenowa w aptece


W kolumnie "System źródłowy" widnieje KS-OPH, co świadczy o przesłaniu danej promocji z systemu KS-OmniPharm. Takiej promocji nie można edytować ani usuwać.


3. Istnieje możliwość zobaczenia szczegółów danej promocji, klikając na [F3] Podgląd. Wszystkie ustawienia są zgodne z tymi w systemie KS-OmniPharm.


Rys. 2. Szczegóły promocji w aptece


4. Strategia cenowa Gazetka wiosenna jest aktywna, zatem można realizować ją w aptece w module APW 11, ale zgodnie z dodanymi założeniami tylko w godzinach od 11:00 do 16:00. Gdy spełnione zostaną założenia, to podczas sprzedaży towaru zadziała dana promocja. W sytuacji, gdy będzie więcej promocji, pojawi się okno z promocjami do wyboru bądź zostanie z automatu wybrana promocja z najniższą ceną (w zależności od ustawień opcji w aptece).

5. Następnie dokonujemy sprzedaży. Informacje o wykorzystaniu danej strategii cenowej wyświetlone zostaną w systemie KS-OmniPharm w kolumnie "Zastosowanie strategii" (Zastosowanie strategii cenowej w aptekach).