1.7. Wysyłanie strategii cenowej do aptek

Parent Previous Next


Zapisanie opublikowanej strategii cenowej (Krok 4 publikacje strategii cenowej) oznacza dodanie jej do listy strategii cenowych oraz automatyczne wysłanie do wybranych aptek. Po zapisaniu i wysłaniu strategia będzie miała status – oznaczający oczekiwanie na potwierdzenie z punktu sprzedaży. Po odświeżeniu strony za pomocą klawisza [F5] ikona powinna się zmienić na: .


Ikona w kolumnie status w punkcie sprzedaży informuje o tym, czy strategia została prawidłowo odebrana w aptekach. Rodzaje statusów w punkcie sprzedaży:


Status w punkcie sprzedaży może się odnosić do:

  1. całej strategii cenowej - status ogólny całej strategii cenowej, który uwzględnienia statusy w poszczególnych aptekach:


Rys. 1. Ogólny status strategii  1. konkretnego punktu sprzedaży - status wysłania strategii cenowej w konkretnej aptece można sprawdzić po rozwinięciu szczegółów strategii w zakładce Punkty sprzedaży. Przykładowo apteka TESTOWA 5110 ma status poprawny, a apteka TESTOWA 5140 ma status oczekujący:


Rys. 2. Status w punkcie sprzedaży


UWAGA ! W przypadku błędnego statusu w punkcie sprzedaży, komunikat błędu można zobaczyć po rozwinięciu strategii cenowej i po skierowaniu kursora na ikonę w kolumnie Status w punkcie sprzedaży:


Rys. 3. Komunikat błędu podczas przesyłania


W aptece komunikat błędu będzie widoczny w oknie monitorowania aplikacji dostępowej KS-OmniPharm (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf):


Rys. 4. Błąd podczas przesyłania strategii cenowej do apteki


Przyczyną błędu może być np. niezaktualizowany system apteczny, niezaktualizowana baza danych w aptece bądź niezaktualizowana aplikacja dostępowa -> konieczna jest aktualizacja i pobranie najnowszej wersji.


Ponowne przesłanie strategii cenowejIstnieje możliwość ponownego wysłania strategii cenowej do aptek, w których została ona opublikowana. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na strategię cenową, dostępna będzie opcja Wyślij ponownie strategię cenową:


Rys. 5. Ponowne wysłanie strategii


Opcja ponownego przesłania zadziała dla wszystkich strategii cenowych ze statusem aktywne i przyszłe.

Istnieje także możliwość ponownego przesłania strategii cenowej tylko do jednej wybranej apteki. Należy rozwinąć daną strategię cenową, kliknąć prawym przyciskiem na wybraną aptekę i wybrać Wyślij ponownie do tego punktu sprzedaży:


Rys. 6. Ponowne wysłanie strategii cenowej do punktu sprzedaży