1.7. Blokady dostawców w aptece

Parent Previous Next


Blokada zamawiania zostaje wprowadzona do apteki w sposób automatyczny (pracownicy apteki nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności). W systemie aptecznym nie ma możliwości ręcznego wyłączenia przesłanej z KS-OmniPharm blokady. Można ją dezaktywować tylko z poziomu systemu KS-OmniPharm. W zależności od ustawień w KS-OmniPharm, blokada może zadziałać zarówno podczas zamawiania jak i podczas przyjmowania na magazyn.


UWAGA! Aby zarządzać blokadami na dostawców, konieczne jest posiadanie Centralnej Bazy Dostawców wraz z powiązaniami do kart lokalnych dostawców.


Poniżej opisany jest sposób działania blokad dostawców w aptece.


Jak blokada jest realizowana w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, blokada wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece blokada odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową  (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy blokada zamawiania zostanie prawidłowo pobrana przez aptekę, w systemie KS-OmniPharm status blokady zmieni się na poprawny - .

3. Po ustawieniu w KS-OmniPharm blokady zamawiania, zablokowana zostanie możliwość zamówienia od wskazanego dostawcy, między innymi w module zamówień APW 12. Nie będzie można wybrać zablokowanego dostawcy.


Rys. 1. Blokada zamawiania z poziomu APW 12


Nie będzie również możliwości przesłania zamówienia do zablokowanych dostawców.4. Po ustawieniu blokady przyjmowania na magazyn, w module zakupów - APW 13 nie będzie możliwe przyjęcie faktury od danego dostawcy:


Rys. 2. Blokada przyjmowania na stan w APW 13


5. Blokady dostawców można zobaczyć w aptece w module APW 22 > Kartoteki > Dostawcy > Centralne blokady zakupów i zamówień (dostawcy):


Rys. 3. Blokady dostawców w module APW 22