1.7.3. Import towarów z pliku CSV

Parent Previous Next

Kartotekę towarową w systemie KS-OmniPharm można uzupełnić za pomocą funkcji importu pliku CSV. Wczytywane dane są pobierane z kartoteki BLOZ. Z funkcjonalności można skorzystać z poziomu modułu Towarów > Utwórz kartotekę > Import z pliku BLOZ:


Rys. 1. Import z pliku BLOZ


Po wskazaniu odpowiedniego pliku wyświetlony zostanie komunikat:


Rys. 2. Potwierdzenie importu


Po potwierdzeniu towary zostaną dodane do CKT:


Rys. 3. Pomyślne dodanie towarów