1.6. Limity rabatów

Parent Previous Next


Aby zdefiniować limit rabatu dla wybranych aptek, należy zaznaczyć punkty sprzedaży, a następnie wybrać Ustaw limit rabatu. Wyświetlone zostaną dwie opcje do wyboru:

Rys. 1. Opcje ustawień limitu rabatu


Po wybraniu opcji Dla wybranych punktów, wyświetlone zostanie okno:


Rys. 2. Zmiana limitu rabatu dla aptekLimity rabatów można wczytać z pliku CSV - aby to zrobić, należy zaznaczyć przycisk Import z pliku CSV > zaznaczyć plik > Otwórz.

Plik musi zawierać nagłówki: "KamsoftID", "LimitRabatu" lub "limit rabatu" i "Mnoznik" lub "mnożnik".

Plik musi być zapisany jako: CSV (rozdzielany przecinkami).


Po zapisie wartość limitu zostanie rozesłana do aptek. Aby limity zaczęły działać w aptece, trzeba przeładować moduł sprzedaży. Podczas sprzedaży produktu po wybraniu Shift+F12 pojawi się okienko:


Rys. 3. Miesięczny limit rabatu w aptece


Farmaceuta ma możliwość określenia rabatu procentowego lub określenia wartości ceny towaru. Cenę można zwiększyć lub zmniejszyć.W przypadku wyczerpania limitu pojawia się komunikat:


Rys. 4. Wyczerpany miesięczny limit rabatu