1.6. Blokady towarów w aptece

Parent Previous Next


Blokada zamawiania zostaje wprowadzona do apteki w sposób automatyczny (pracownicy apteki nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności). W systemie aptecznym nie ma możliwości ręcznego wyłączenia przesłanej z KS-OmniPharm blokady. Można ją dezaktywować tylko z poziomu systemu KS-OmniPharm. W zależności od ustawień w KS-OmniPharm, blokada może zadziałać zarówno podczas zamawiania jak i podczas przyjmowania na magazyn.


Poniżej opisany jest sposób działania blokad towarów w aptece.


Jak blokada jest realizowana w aptece?1. Po zapisaniu w KS-OmniPharm, blokada wysyłana jest do wybranych aptek. W aptece blokada odebrana zostanie przez zainstalowaną aplikację dostępową  (ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/KS-OMNIPHARM/Dokumentacja/KS-OmniPharm%28KS-AOW%29-InstrukcjaInstalacjiAplikacjiDostepowej.pdf).

2. Gdy blokada zamawiania zostanie prawidłowo pobrana przez aptekę, w systemie KS-OmniPharm status blokady zmieni się na poprawny - .

3. Po ustawieniu w KS-OmniPharm blokady zamawiania, zablokowana zostanie możliwość zamówienia towaru z poziomu modułu sprzedaży  - APW 11 - po wybraniu opcji [F2 Zamówienia]  (Rys.1).


Rys. 1. Blokada zamówienia z poziomu APW 11


Zablokowane będzie także zamawianie z poziomu modułu zamówień - APW 12:


Rys. 2. Blokada zamawiania z poziomu APW 12


4. Po ustawieniu blokady przyjmowania na magazyn, w module zakupów - APW 13 będzie możliwe przyjęcie faktury a zablokowany lek zostanie wstrzymany do sprzedaży. Przy towarze z blokadą będzie widoczna literka B. Po wybraniu opcji [F5 Ostrzeżenia] pojawi się komunikat, który poinformuje, że na towarze jest centralna blokada zakupu:


Rys. 3. Blokada przyjmowania na stan w APW 13


Podczas próby przyjęcia dokumentu, w którym znajdują się pozycje z blokadą, pojawi się komunikat, że niektóre pozycje są centralnie zablokowane. Takie pozycje trafią na listę leków wstrzymanych do sprzedaży i nie będzie można ich przywrócić do sprzedaży (chyba, że zostanie zdjęta blokada). Po zdjęciu centralnej blokady wstrzymane towary można przywrócić do sprzedaży w AP14.Magazyn/Operacje/Leki wstrzymane/Przywróć.