1.6.5. Kategorie pacjentów

Parent Previous Next

Istnieje możliwość grupowania pacjentów poprzez tworzenie kategorii pacjentów, do których można następnie kierować działania promocyjne.


Jak stworzyć kategorię pacjentów i skierować do niej akcję promocyjną?1. Należy wybrać opcję polityka cenowa > zarządzaj strategiami cenowymi "przejdź do nowej wersji" > kategorie pacjentów.

2. Pojawi się okno z możliwością dodania nowych kategorii oraz edytowania lub usunięcia już istniejących:


Rys. 1. Kategorie pacjentów


3. Aby dodać nową kategorię, należy wybrać Dodaj. Wyświetlone zostanie okno, gdzie należy podać nazwę oraz (opcjonalnie) granice wiekowe – jeżeli kategoria ma być ograniczona wiekiem:


Rys. 2. Nowa  kategoria pacjentów


4. Po zapisaniu kategorii, można jej użyć jako założenie w strategii cenowej:


Rys. 3. Użycie kategorii pacjentów w strategii cenowej


5. Aby strategia cenowa z kategorią zadziałała w aptece, w trakcie sprzedaży należy ręcznie wybrać kategorię (za pomocą skrótu CTRL+G):


Rys. 4. Wybór kategorii pacjentów w aptece