1.6.3. Przedłużanie strategii cenowej

Parent Previous Next

Akcja przedłużanie strategii cenowej umożliwia przedłużenie terminu obowiązywania strategii cenowej. Przedłużyć można tylko strategie cenowe ze statusem aktywne lub przyszłe. Najpierw należy zaznaczyć strategię cenową, a następnie wybrać opcję Przedłuż strategię cenową:


Rys. 1. Przedłuż strategię cenową


Z opcji można skorzystać również z poziomu menu podręcznego, znajdującego się przy każdej pozycji na liście:


Rys. 2. Menu podręczne


Pojawi się okno kreatora strategii cenowych na 4 kroku  (bez możliwości przejścia do innych kroków):


Rys. 3. Przedłużanie strategii cenowych


Należy zaznaczyć punkty sprzedaży, w których strategia cenowa ma zostać przedłużona, a następnie w polu wybierz datę zakończenia publikacji określić datę przedłużenia. Aby zapisać zmiany, należy wybrać Zapisz.