1.6.2. Publikowanie strategii cenowej

Parent Previous Next


Akcja opublikuj w punktach sprzedaży umożliwia opublikowanie strategii cenowej w aptekach w określonym terminie.


Jak opublikować strategię cenową?1. Należy zaznaczyć strategię cenową, którą ma zostać opublikowana. Strategia może mieć status:

2. Wybieramy opcję "opublikuj w punktach sprzedaży" (Rys.1):


Rys. 1. Opublikuj w punktach sprzedaży


Z opcji można skorzystać również z poziomu menu podręcznego, znajdującego się przy każdej pozycji na liście:


Rys. 2. Menu podręczne


3. Otwarte zostanie okno kreatora strategii cenowych w punkcie 4. Publikacje (Krok 4 publikacje strategii cenowej) .

4. Aby opublikować strategię cenową, należy wybrać Dodaj punkty sprzedaży. Można wybrać punkty sprzedaży, w których strategia nie obowiązuje bądź te, w których strategia została zakończona. Punkty sprzedaży, w których strategia cenowa jest już opublikowana są wyszarzone i nie można ich modyfikować. Na rysunku poniżej widać, że Apteka TESTOWA 5110 została już wcześniej dodana i nie można w nich ponownie publikować.


Rys. 3. Publikowanie w punktach sprzedaży


5. Po ustaleniu listy aptek wraz z terminami publikacji, należy zapisać zmiany. Strategia cenowa zostanie opublikowana, czyli wysłana do nowo dodanych aptek (Wysłanie strategii cenowej do punktów sprzedaży).