1.6.1. Nowa na podstawie wybranej

Parent Previous Next


Akcja nowa strategia na podstawie wybranej umożliwia utworzenie nowej strategii cenowej na bazie strategii już istniejącej – czyli skopiowanie strategii.


Jak skopiować strategię cenową?1. Należy zaznaczyć strategię, na podstawie której ma zostać utworzona nowa strategia, a następnie wybrać opcję Nowa na podstawie wybranej:


Rys. 1. Nowa strategia na podstawie wybranej


Z opcji można skorzystać również z poziomu menu podręcznego, znajdującego się przy każdej pozycji na liście:


Rys. 2. Menu podręczne


2. Pojawi się okno kreatora strategii cenowych (Kreator strategii cenowych).

3. Należy nadać nazwę dla kopiowanej strategii cenowej. Skopiowane dane można modyfikować w zależności od potrzeb.

4.  Następnie należy zapisać strategię:

5. Po zapisaniu, skopiowana strategia cenowa zostanie dodana do listy strategii cenowych. Jeżeli została opublikowana, zostanie wysłana do wybranych aptek (Wysłanie strategii cenowej do aptek).