1.5. Zarządzanie procesami biznesowymi

Parent Previous Next

Istnieje możliwość zarządzania procesami biznesowymi z poziomu managera sieci aptek: