1.5. Blokowanie towarów niepowiązanych

Parent Previous Next

W KS-OmniPharm istnieje możliwość blokowania zamawiania bądź przyjmowania na magazyn towarów niepowiązanych z CKT (Centralną Kartoteką Towarów).


Jak ustawić blokadę na towary niepowiązane?1. Należy wybrać opcję Zarządzanie dostawami > Blokada zamawiania > Blokuj towary niepowiązane.

2. Pojawi się okno, w którym można ustawić rodzaj blokady dla towarów niepowiązanych z CKT:

a) brak - blokada nie jest ustawiona, towar bez powiązania z CKT można zamawiać i przyjmować na magazyn,

b) zamawiania - blokada na zamawianie towarów niepowiązanych z CKT,

c) przyjmowania na magazyn - blokada na przyjmowanie na stan towarów niepowiązanych z CKT,

d) przyjmowania na magazyn i zamawiania - blokada na zamawianie i przyjmowanie na stan towarów niepowiązanych z CKT.


Rys. 1. Blokowanie towarów niepowiązanych


3. Po wybraniu Tak, do wszystkich aptek pracujących w trybie CKT zostanie przesłane odpowiednie ustawienie blokady.