1.5.3. Zakończenie procesów biznesowych

Parent Previous Next

Aby zakończyć wszystkie procesy biznesowe w wybranym punkcie sprzedaży, należy kliknąć w menu podręczne znajdujące się przy wybranej pozycji i wybrać zakończ wszystkie procesy biznesowe w wybranym punkcie sprzedaży:


Rys. 1. Kopiowanie procesów biznesowych


Po wybraniu opcji status wszystkich procesów biznesowych wybranej apteki w systemie KS-OMNIPHARM zmieni się na Zakończony i tym samym zakończone zostaną wszystkie akcje biznesowe w wybranym punkcie sprzedaży.

Aby zakończyć wybrany proces biznesowy w punkcie sprzedaży, należy rozwinąć szczegóły apteki za pomocą przycisku . Następnie należy odszukać proces biznesowy, który ma zostać zakończony i kliknąć w menu podręczne znajdujące się obok wybranej pozycji. Z wyświetlonych opcji należy wybrać Zakończ proces biznesowy:


Rys. 2. Zakończenie wybranego procesu biznesowego