1.5.2. Kopiowanie procesów biznesowych

Parent Previous Next


Kopiowanie procesów biznesowych z wybranych aptek1. Z poziomu managera sieci aptek można skopiować procesy biznesowe z wybranych aptek i do wybranych aptek za pomocą przycisku Kopiuj procesy biznesowe. Po zaznaczeniu apteki/aptek, z których lub do których użytkownik chce skopiować procesy biznesowe, przycisk zostanie uaktywniony:


Rys. 1. Kopiowanie procesów biznesowych


Zasada kopiowania procesów przebiega bardzo podobnie w obu przypadkach.  Poniżej znajduje się przykładowy opis kopiowania procesów biznesowych z wybranych aptek.  2. Należy zaznaczyć apteki, z których zostaną skopiowane procesy biznesowe, a następnie wybrać Kopiuj procesy biznesowe > Z wybranych aptek. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno kreatora. Należy przejść do zakładki 1. Apteka źródłowa:


Rys. 2. Wybranie apteki źródłowej


Apteki, które użytkownik wybrał w głównym oknie zostały automatycznie zaznaczone, jednak użytkownik może dokonać zmiany.


3. W kroku 2. należy wybrać wybrać pozycje do skopiowania:


Rys. 3. Wybranie procesów do skopiowania


Każdy proces biznesowy można rozwinąć, aby sprawdzić szczegóły:


Rys. 4. Rozwinięcie procesu


Należy zaznaczyć procesy, które mają zostać skopiowane i przejść do kroku 3.

4. Kolejnym krokiem jest wybór aptek docelowych, do których wybrane procesy biznesowe zostaną skopiowane. Należy zaznaczyć pola wyboru przy wybranych pozycjach.

5. W kroku 4. znajduje się podsumowanie, z tego poziomu należy zapisać wprowadzone dane – za pomocą przycisku Zapisz.

6. O pomyślnym skopiowaniu procesów biznesowych do wybranych aptek poinformuje odpowiedni komunikat:  


Rys. 5. Zapisanie procesów biznesowych