1.5.1. Zarządzanie procesami niedostarczonymi do aptek

Parent Previous Next

Z poziomu managera sieci aptek można przejrzeć listę procesów opublikowanych w aptekach. W tym celu należy rozwinąć wybrany punkt sprzedaży (za pomocą znaku ):


Rys. 1. Procesy biznesowe w wybranej aptece


Po skierowaniu kursora na ikonę wyświetlona zostanie lista aktywnych procesów w punkcie sprzedaży.

Procesy biznesowe wymagające reakcji użytkownika wyświetlane są jako pierwsze (patrz: kolumna Status w punkcie sprzedaży na rys. 1).


Listę można sortować według wszystkich kolumn oraz statusów za pomocą przycisku Pokaż filtry – przykładowo można wyszukać wszystkie aktywne i błędne procesy. W tym celu należy wybrać opcję Pokaż filtry, a następnie kliknąć na status Aktywne i status komunikacji Błędne (o włączeniu danego statusu informuje szare tło). Lista procesów zostanie automatycznie przefiltrowana:  


Rys. 2. Filtrowanie według statusów


Aby wyłączyć filtrowanie po danym statusie, należy ponownie kliknąć na ikonę lub użyć przycisku Wyczyść filtry (wówczas wyświetlone zostaną wszystkie statusy w punkcie sprzedaży).

Po kliknięciu w menu podręczne danego procesu biznesowego wyświetlone zostaną akcje, które można wykonać:


Rys. 3. Menu podręczneRys. 4. Lista publikacji danego procesu


Po każdym przedłużeniu wybranego procesu biznesowego dodawany jest nowy wpis – dlatego w rozwinięciu sugestii sprzedaży na rysunku powyżej znajdują się dwie pozycje. Pierwsza z nich powstała w momencie utworzenia sugestii, natomiast druga została dodana po przedłużeniu daty obowiązywania danej sugestii.  


Aby przesłać do wybranej apteki wszystkie niepoprawne bądź niedostarczone procesy, należy kliknąć w menu podręczne przy danym punkcie sprzedaży i wybrać opcję wyślij ponownie definicje błędnych lub oczekujących na potwierdzenie procesów biznesowych:


Rys. 5. Ponowne wysyłanie procesów biznesowych