1.4. Dodanie nowej blokady na towary i na dostawców (przykład)

Parent Previous Next

Poniżej opisany został przykład dodania blokady na towary i na dostawców, która ma następujące założenia:Kierując się ogólnym opisem dodawania blokady (Jak łatwo dodać nową blokadę?), możemy opisać kolejne kroki tworzenia przykładowej blokady:


Jak łatwo dodać nową blokadę?1. Należy wybrać opcję Zarządzanie dostawami > Blokady zamawiania > Nowa.

2. Pojawi się okno kreatora blokady. W kroku 0 można przeczytać na temat kolejnych etapów tworzenia blokady oraz zaznaczyć pole nie pokazuj następnym razem, aby krok ten nie był widoczny podczas kolejnego otwarcia kreatora.

3. W kroku 1 należy wpisać nazwę blokady oraz dodać ewentualny opis (pole opiekun zostanie domyślnie uzupełnione, lecz można je edytować). Na koniec należy zaznaczyć pola wyboru przy dniach tygodnia, w które blokada ma obowiązywać:


Rys. 1. Krok pierwszy


4. W kolejnym kroku należy przejść do zakładki 2. Towary blokowane i wybrać towary podlegające blokadzie. Towary można wczytać z pliku, wskazać ręcznie lub dodać z grupy. Aby dodać towary ręcznie, należy wybrać Dodaj towar i wyszukać w wyświetlonym oknie właściwe pozycje. Listę towarów można przeszukiwać według wszystkich kolumn za pomocą przycisku Pokaż filtry. Wybrane pozycje należy zaznaczyć, a następnie kliknąć Zapisz. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy określić rodzaj blokady:


Rys. 2. Wybranie typu blokady


5. Wybrane towary oraz rodzaj blokady po zapisaniu będą widoczne na liście. Na tym etapie można jeszcze zmienić rodzaj blokady za pomocą opcji Zmień rodzaj blokady. W tym celu należy najpierw zaznaczyć towar, dla którego typ blokady ma zostać zmieniony, a następnie wybrać przycisk Zmień rodzaj blokady.


Rys. 3. Wybrane towary


6. W kolejnym kroku można wybrać dostawców blokowanych za pomocą przycisku Dodaj dostawcę. Następnie należy wybrać właściwe pozycje i określić rodzaj blokady (postępowanie jest identyczne jak w przypadku dodawania towarów blokowanych – patrz: punkt 4 i 5).

7. W kroku 4 decydujemy do jakich punktów sprzedaży chcemy wysłać blokadę. Dla każdego punktu sprzedaży, do którego blokada ma zostać wysłana, można indywidualnie określić okres obowiązywania.

8. Aby wysłać blokadę do wybranych aptek, należy kliknąć Zapisz.

9. Po wysłaniu i odświeżeniu strony, status komunikacji zmienić się na poprawny - , co oznacza, że blokada została odebrana prawidłowo w wybranych aptekach. W takiej sytuacji można uznać proces tworzenia blokady za zakończony prawidłowo.

10. O tym, jak działają blokady towarów w aptece można przeczytać w: Blokady towarów w aptece.