1.4.4. Filtrowanie

Parent Previous Next

Listę zapotrzebowań można przeszukiwać za pomocą pola edycyjnego Szukaj (wpisując nazwę apteki, która zgłosiła zapotrzebowanie) oraz za pomocą przycisku Pokaż filtry. Kliknięcie przycisku wywoła dodatkowe pola, według których można przeszukiwać listę:


Rys.1 Filtry zapotrzebowań