1.4.3. Automatyczna obsługa zapotrzebowania

Parent Previous Next

Ustawienia dotyczące obsługi zapotrzebowań na towary znajdują się w module Zarządzanie kartotekami > Zarządzaj towarami > Zapotrzebowania na towary > Ustawienia:


Rys. 1. Ustawienia obsługi zapotrzebowań


W oknie znajdują się dwie opcje:


Rys. 2. Możliwość założenia karty lokalnej w apteceAutomatyczna obsługa zapotrzebowania


Apteka składając nowe zapotrzebowanie na kartę towarową sprawdza czy zapotrzebowanie posiada prawidłowy numer BLOZ.

Jeżeli numer BLOZ jest prawidłowy, to należy sprawdzić czy dany towar istnieje w CKT. Opis tej czynności jest przedstawiony w rozdziale Jak utworzyć zapotrzebowanie w aptece.

  1. Gdy towar już istnieje w CKT i nie jest ukryty, to zgłoszenie jest obsługiwane automatycznie i otrzymuje status Zatwierdzone, kartoteka już jest:


Rys. 3. Towar istnieje w CKT


Farmaceuta zostanie poinformowany, że towar o wskazanym numerze BLOZ istnieje już w kartotece centralnej. Do apteki zostaje wysłana odpowiedź. (Rys. 4)Rys. 4. Komunikat Karta już istnieje  1. Gdy towar nie istnieje w CKT, to zgłoszenie jest obsługiwane automatycznie i otrzymuje status Zatwierdzone, karta dodana:


Rys. 5. Towar nie istnieje w CKTW czasie do dwóch minut, do apteki zgłaszającej zapotrzebowanie, zostanie wysłany komunikat potwierdzający realizację:


Rys. 6. Komunikat Karta została dodana


Ręczna obsługa zapotrzebowania (zatwierdzenie zamówienia z poziomu centrali) jest konieczna w przypadku, gdy:

  1. Zapotrzebowanie nie zawiera numeru BLOZ lub numer jest nieprawidłowy.
  2. Towar istnieje w CKT i jest ukryty.


Opis ręcznej obsługi zapotrzebowania jest przedstawiony w rozdziale Obsługa zapotrzebowania w OmniPharmie.