1.4.1. Jak utworzyć zapotrzebowanie w aptece?

Parent Previous Next

Zapotrzebowania na towary są zgłaszane przez farmaceutów w aptekach.


Jak utworzyć nowe zapotrzebowanie na towar w aptece?


1. Funkcja zapotrzebowania na towary dostępna jest w systemie aptecznym w module 22 - Kartoteki > Kartoteki > Towary > Zapotrzebowania na towary:


Rys. 1. Zapotrzebowania na towary w aptece


2. Po wybraniu opcji Zapotrzebowania na towary, pojawi się okno z zapotrzebowaniami. Można w tym miejscu przeglądać już wcześniej utworzone zapotrzebowania bądź dodawać nowe.

Nowe zapotrzebowanie można dodać ręcznie lub z bazy BLOZ. W przypadku wyboru towaru z bazy BLOZ do zapotrzebowania zostaną wstawione informacje z karty BLOZ:


Rys. 2. Okno zapotrzebowań na towary


3. Podczas dodawania nowego zapotrzebowania, farmaceuta będzie miał możliwość przeszukania CKT w aptece i sprawdzenia, czy już przypadkiem dany towar nie istnieje w kartotece:


Rys. 3. Przeszukiwanie CKT w aptece


4. Gdy farmaceuta stwierdzi, że żaden towar z CKT nie odpowiada szukanemu towarowi, klika [F2] Zapisz i zapotrzebowanie zostaje wysłane od razu do KS-OmniPharm.

5. W zależności od ustawień po stronie centrali zapotrzebowanie zostanie obsłużone automatycznie lub ręcznie. Możliwe statusy zapotrzebowania:

6. W przypadku, gdy kartoteka już jest bądź została nowo dodana poniżej widoczny będzie numer tego towaru w CKT:


Rys. 4. Numer CKT przypisany do zapotrzebowania


7. Aby dodać kartę towaru do kartoteki lokalnej, farmaceuta dodaje ją z CKT na podstawie numeru CKT widocznego w oknie zapotrzebowań.

8.  Okno zapotrzebowania na karty towarów można również otworzyć z pozycji Centralnej Kartoteki Towarowej (F6 Zapotrzebowania).

Rys. 5. Centralna baza towarów > [F6] Zapotrzebowania