1.3. Zarządzanie blokadą edycji kart towarowych w aptece

Parent Previous Next


Do korzystania z funkcjonalności konieczne jest posiadanie uprawnienia CKT_BLEDLBlokada edycji kart lokalnych.


W systemie KS-OmniPharm można zarządzać blokadą do edycji określonych pól na kartach towarów, które są powiązane z kartami centralnymi.

Po wybraniu opcji Blokada edycji kart lokalnych pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć pola, które mają być zablokowane do edycji w aptece:


Rys. 1. Zarządzanie blokadą do edycji określonych pól na kartach towarów