1.3.7. Odkrywanie kart towaru

Parent Previous Next

W KS-OmniPharm istnieje możliwość odkrywania kart ukrytych.


Jak łatwo odkryć kartę towaru?



1. Odkrywać można tylko towary ukryte ze statusem - . Aby odkryć towar należy wybrać opcję Przywróć:


Rys. 1. Przywrócenie towaru


2. Po wybraniu tej opcji należy zdecydować, czy przywrócić tylko kartę centralną, czy również powiązaną kartę lokalną:


Rys. 2. Odkrywanie kart lokalnych


3. Po wybraniu Tak odkryta zostanie karta centralna zarówno w KS-OmniPharm jak i we wszystkich aptekach. Jeżeli opcja odkrycia kart lokalnych również została zaznaczona, to odkryte zostaną również powiązane karty lokalne.