1.3.6. Zmiany do zatwierdzenia

Parent Previous Next

W zmianach do zatwierdzenia przechowywane są towary ze zmianami, które oczekują na potwierdzenie przez użytkownika. Dopiero po zatwierdzeniu zostaną zapisane do CKT i wysłane do punktów sprzedaży. Przechowywane mogą tu być towary z niezatwierdzonymi:


Towary posiadające niezatwierdzone zmiany lokalne bądź urzędowe oznaczone są kolorem, można je wyświetlić wybierając akcję Zmiany do zatwierdzenia:


Rys. 1. Akcja zmiany do zatwierdzenia


Jeżeli w buforze znajdują się jakieś pozycje do zatwierdzenia, to przy ikonie pojawi się liczba oznaczająca ilość zmian do zatwierdzenia.

Po wybraniu opcji pojawi się okno:


Rys. 2. Okno zmian do zatwierdzenia


Zmiany na karcie towaru wyróżnione są kolorem zielonym. Po skierowaniu kursora na dane pole, wyświetlone zostanie okno z informacją: nowa wartość (po zmianie) i aktualna wartość (przed zmianą) dla danego towaru.


Lista podzielona jest na następujące kolumny:


Dane dotyczące nowej i aktualnej wartości dla danego towaru można również sprawdzić po rozwinięciu danej pozycji za pomocą przycisku :


Rys. 3. Podgląd szczegółów


Akcje
FiltrowanieAby wyświetlić filtry w zmianach do zatwierdzenia, należy wybrać opcję Pokaż filtry:


Rys. 4. Filtrowanie według zmienionych pól

Aby przeszukać listę zmian po wybraniu pól, należy kliknąć na ikonkę .  Aby wyczyścić filtry, należy odznaczyć pola.


W oknie głównym zmian do zatwierdzenia znajduje się pole Szukaj, umożliwiające przeszukanie listy towarów ze zmianami według nazwy handlowej i kodu BLOZ.


Aby powrócić do głównego modułu towarów, można skorzystać z przycisku powrotu Wróć do modułu Towary:


Rys. 5. Przycisk powrotu