1.3.4. Edycja towaru

Parent Previous Next

Edycja towaru umożliwia modyfikację właściwości towaru. Karta towaru w trybie edycji otwierana jest po wybraniu akcji Nowy lub po wybraniu opcji Edytuj na karcie towaru w trybie podglądu. Można edytować każde pole oprócz ID i daty obowiązywania.


Rys. 1. Karta towaru w trybie edycji


Dostępne są opcje:


Aby zapisać wprowadzone na karcie towaru zmiany, należy kliknąć Zapisz (przycisk jest nieaktywny, jeżeli na karcie towarowej nie wprowadzono żadnych zmian). Pojawi się okno z opcjami zapisu do wyboru:

  1. Zapisz - zmiana na karcie towaru zostanie zapisana w CKT i przesłana do CKT we wszystkich aptekach.
  2. Do zatwierdzenia - zmiana na karcie towaru zostanie zapisana do zatwierdzenia (Zmiany do zatwierdzenia), zmieniony towar zostanie dodany do CKT i przesłany do aptek dopiero po zatwierdzeniu.
  3. Anuluj - zmiana na karcie towaru nie zostanie zapisana.