1.2. Zarządzanie aktualizacjami kart lokalnych

Parent Previous Next

W systemie KS-OmniPharm można zarządzać zmianami na aptecznych kartach lokalnych, które są powiązane z kartami centralnymi. Aby korzystać z opcji konieczne jest posiadanie uprawnienia CKT_AKTKL – Aktualizacja kart lokalnych.

Po wybraniu w menu głównym modułu manager sieci aptek, wyświetlona zostanie strona, na której widoczna jest opcja Aktualizacja kart lokalnych.


Rys. 1. Funkcjonalność Aktualizacja kart lokalnych


Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno:


Rys. 1. Okno aktualizacji kart lokalnych


UWAGA! Zmieniono logikę działania aktualizacji kart lokalnych! Przy włączonej aktualizacji, pola ZAZNACZONE zostaną zaktualizowane podczas aktualizacji lokalnej karty towaru!


Pole wyboru Zaznacz wszystko jest domyślnie zaznaczone.


Pola, które nie mają podlegać aktualizacji, należy ODZNACZYĆ. W przypadku odznaczenia "czy raportować lek do ZSMOPL", wyświetlony zostanie komunikat:


Rys. 2. Ostrzeżenie


Po zaznaczeniu pól, które mają podlegać aktualizacji kart lokalnych, należy wybrać przycisk Aktualizuj. Zmiany zostaną zapisane.


Okno z opcjami aktualizacji kart lokalnych będzie pojawiać się przy każdej próbie zapisu zmian na karcie towaru oraz podczas przesyłania kartoteki do aptek.