1.2.1. Filtrowanie

Parent Previous Next


Filtrowanie umożliwia przeszukiwanie listy według określonych kryteriów (jednocześnie można korzystać z pola edycyjnego szukaj).

Domyślnym ustawieniem filtra jest: status aktywne.


Jak łatwo filtrować?Po wybraniu przycisku Pokaż filtry wyświetlone zostaną opcje filtrowania:


Rys. 1. Opcje filtrowania


Listę strategii cenowych można sortować według:

  1. Punkty sprzedaży – po wybraniu apteki wyświetlone zostaną strategie w niej obowiązujące; opiekun – sortowanie według wybranego opiekuna strategii; towar – sortowanie według określonego towaru.
  2. Statusy aktywności strategii w punktach sprzedaży – domyślnie włączony jest status Aktywne; po kliknięciu na wybrany status, lista zostanie automatycznie przefiltrowana (statusy aktywne są wyróżnione szarym tłem). Aby wyłączyć dany filtr, należy ponownie kliknąć na ikonę statusu. Aby wyczyścić filtry, należy skorzystać z przycisku: .
  3. Filtrowanie według kolumn: nazwa, data od, data do, status w punktach sprzedaży.


Gdy użytkownik wybierze punkt sprzedaży w połączeniu ze statusem, to wyświetlone zostaną wszystkie strategie, w których w wybranym punkcie sprzedaży jest określony status. Przykładowo: wybierając punkt sprzedaży APTEKA POLSKA i status Zakończone, wyświetlone zostaną strategie zakończone w danej aptece, pomimo że status w punkcie sprzedaży jest aktywny:


Rys. 2. Przykładowe filtrowanie