Przeglądarka Internet Explorer

Parent Previous Next

1. Aby zaimportować certyfikat do przeglądarki Internet Explorer, należy wybrać Narzędzia (Atl+X) > Opcje internetowe:

Rys. 1. Opcje internetowe                                                                                                                


2. Wyświetlone zostanie okno Opcje internetowe, w którym należy wybrać zakładkę Zawartość, a następnie kliknąć przycisk Certyfikaty:                                                                                


Rys. 2. Certyfikaty

Dalsza procedura wczytywania certyfikatu jest taka sama, jak w przypadku ręcznego importu certyfikatu do Google Chrome (należy powtórzyć punkty od 3 do 7).